Welcome牛游戏大厅为梦而年轻!

细胞培养及检测
牛游戏大厅 > 产品中心 > 细胞培养及检测
 • 目录号 规 格 单 价 数 量 加入购物车 文档下载
 • FI101-01 500 ml 80
  1
  加入购物车 说明书 相关文献 MSDS COA
 • 产品说明

  Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM) 是常用的基础培养基,广泛用于各种细胞的培养,包括原代成纤维细胞,神经细胞,神经胶质细胞,血管内皮细胞,平滑肌细胞,以及细胞系如HeLa,HEK-293,COS-7,PC-12 等。
  本产品为含酚红的高糖培养基,含有碳酸氢钠、丙酮酸钠、L- 丙氨酰-L-谷氨酰胺和HEPES。其中L- 丙氨酰-L- 谷氨酰胺在水溶液中稳定性高,不易形成有害的氨,是L- 谷氨酰胺的稳定替代物。
                                                     

 • 特点:

  详见说明书。

 • 适用范围:

  详见说明书。

 • 保存:

  2-8℃避光保存一年。