Welcome牛游戏大厅为梦而年轻!

干细胞
 • 目录号 规 格 单 价 数 量 加入购物车 文档下载
 • MA101-01 25 μl 1200
  1
  加入购物车 说明书 相关文献 MSDS COA
 • MA101-02 50 μl 2200
  1
  加入购物车 说明书 相关文献 MSDS COA
 • 产品说明

  高表达碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase, AP)是多能性干细胞的一个标志,在体细胞重编程过程中,碱性磷酸酶的激活是成功重编程的必要条件。本试剂盒能够在不固定细胞的情况下检测细胞中碱性磷酸酶的表达,对细胞没有毒性,染色后1.5-2 小时内荧光信号即可通过胞吐作用被全部排到细胞外,细胞可以继续用于后续培养及功能研究,具有灵敏度高、操作简便、省时的优点。
                                                     

 • 特点:

  详见说明书。

 • 适用范围:

  详见说明书。

 • 保存:

  -20℃避光保存一年,避免反复冻融。